Archiwum reportaży

Pomagają nam:

www.karcher.pl/

O Fundacji

Fundacja Polskich Kolei Wąskotorowych (FPKW) powstała w 1999 roku. Od 2004 roku funkcjonujemy jako organizacja pożytku publicznego. Naszym celem statutowym jest ochrona zabytków kolejnictwa wąskotorowego. Działania skierowane są z jednej strony na zabezpieczanie historycznego taboru wąskotorowego i chronienie go przed zniszczeniem, z drugiej na współpracę z PKP oraz samorządami lokalnymi w celu utrzymania działania lub przywracania do ruchu wąskotorowych linii kolejowych.

W latach 1999-2001 działania Fundacji skupiły się na zakupach zagrożonego likwidacją taboru wąskotorowego na tor o prześwicie 600 i 750 mm. W zbiorach organizacji znajduje się obecnie kilkadziesiąt wagonów pasażerskich i towarowych, pługi odśnieżne, kilka lokomotyw spalinowych i wagonów motorowych, dwa parowozy Px48, oraz parowóz Orenstein&Koppel 7900.

Obecnie Fundacja prowadzi muzealną Kolej Wąskotorową Rogów – Rawa – Biała, będącą pierwszą polską inicjatywą mającą na celu prowadzenie i rewitalizację linii kolejowej z zachowaniem historycznych uwarunkowań. Większość prac prowadzonych przez FPKW jest wykonywana przez wolontariuszy.

W 2003 roku Fundacja reaktywowała Starachowicką Koleją Wąskotorową wznawiając na niej przewozy turystyczne. Koleją Starachowicką zarządzaliśmy do 2007 roku kiedy to przekazaliśmy kontynuację tej inicjatywy lokalnym organizacjom.

W latach 2002-2009 Fundacja prowadziła odbudowę Kolei Leśnej w Pionkach. Podobnie jak w Starachowicach przekazaliśmy dalsze prowadzenie skansenu lokalnej organizacji. Niestety działania miejscowych sympatyków nie powiodły się a dziś skansen w Pionkach już nie istnieje.