Archiwum reportaży

Pomagają nam:

www.karcher.pl/

Kolej Rogowska

Od 2002 roku opiekujemy się zabytkową Koleją Wąskotorową Rogów – Rawa – Biała. Dzięki współpracy ze Starostwem Powiatowym w Rawie Mazowieckiej udało się wstrzymać fizyczną likwidację linii oraz rozpocząć procedurę przekazywania kolejki od PKP do samorządu.

Dotychczas udało nam się wznowić pasażerskie przewozy turystyczne na całej linii. Ogólnodostępne pociągi rozkładowe kursują od kwietnia do września, a przez cały rok kolej realizuje kursy na zamówienie grup zorganizowanych. Ponieważ naszym celem jest tworzenie kolei muzealnej, wszystkie lokomotywy i wagony jeżdżą w historycznym malowaniu i oznakowaniu. Dotyczy to także historycznej nazwy PKP, mimo że tabor nie jest już własnością PKP S.A. Ponadto obsługa pociągu pracuje w oryginalnych dawnych mundurach, a w kasie wąskotorowej w Rogowie można kupić bilety kartonikowe według dawnego wzoru.

Kolej Wąskotorowa Rogów – Rawa – Biała liczy aż 49 km i jest najdłuższą czynną koleją wąskotorową w Polsce! Zapraszamy do odwiedzin naszej kolei muzealnej w Rogowie:

 

 

Zarówno wirtualnie – http://kolejrogowska.pl, jak i w rzeczywistości!