Archiwum reportaży

Pomagają nam:

www.karcher.pl/

Odbudowa wagonów 3Aw

Projekt realizowany w latach 2010 – 2012. Obecnie w realizacji.

Od stycznia 2011 prowadzimy projekt odbudowy dwóch wagonów pasażerskich typu 3Aw z 1960 roku.

Pierwszy z wagonów – oznaczony jako Bxhpi 1908, jest remontowany ze środków UE w ramach realizacji projektu pn. „Poprawa jakości usług turystycznych poprzez przywrócenie do ruchu historycznego wagonu osobowego na Kolei Wąskotorowej Rogów-Rawa-Biała” realizowanego ze środków PROW Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013.

Drugi z wagonów – oznaczony jako Bxhpi 1946, jest remontowany ze środków własnych Fundacji w tym z darowizn przekazanych w ramach 1% dla OPP

Wagony 3Aw przed parowozownią w Rogowie przed rozpoczęciem prac. Po lewej wagon Bxhpi 1908 (zielony), po prawej wagon Bxhpi 1946 (brązowy).

Po trwających rok pracach udało się całkowicie zdemontować i udokumentować wyposażenie obydwu wagonów, wyciąć skorodowane elementy szkieletu i poszycia, wstawić uzupełnienia, odtworzyć urządzenia zewnętrzne (m.in. stopnie wejściowe, mostki przejściowe na końcach itp.). Wykonano wstępne malowanie pudeł. Z końcem grudnia 2011 zakończono I etap projektu odbudowy.

Wnętrze wagonu Bxhpi 1908 po piaskowaniu.

Wagon Bxhpi 1946 po piaskowaniu. Na drugim planie wagon Bxhpi 1908 po malowaniu podkładem epoksydowym.

Nowe wstawki poszycia na czole wagonu Bxhpi 1908.

Nowe wstawki poszycia na ścianach bocznych wagonu Bxhpi 1908.

Skrzynki okienne po renowacji przeprowadzonej nieodpłatnie przez firmą Galchrom z Brzezin.

Nowe zawiasy mostka przejściowego.

Nowy zamek mostka przejściowego na ścianie czołowej.

Spawanie nowych słupków i rynienek podokiennych.

Nowe stopnie do wagonów 3Aw.