Archiwum reportaży

Pomagają nam:

www.karcher.pl/

Brama stacyjna

Projekt zrealizowany w roku 2011.

W roku 2011 zrealizowaliśmy projekt pn. „Porządkowanie przestrzeni publicznej w obrębie wjazdu na zabytkową stację Rogów Towarowy Wąsk. poprzez montaż bramy wjazdowej i wymianę ogrodzenia w obszarze wjazdu”, które zostało wsparte jako zadanie z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego przez Urząd Gminy w Rogowie.

Nowy wjazd na stację Rogów Towarowy Wąsk.

Brama z szyldem wraz z wymienionym ogrodzeniem i banerami.

Iluminacja napisu.

Wygląd terenu przed rozpoczęciem prac.

Litery szyldu w trakcie spawania do siatki.

Brama w trakcie montażu.

Brama po zakończonym montażu.

Detale słupa.